Droevig nieuws

 

Vrijdag 31 mei kregen we het droevige nieuws dat Deddo Brink 's nachts onverwacht in zijn slaap is overleden. Hij was de oprichter en naamgever van ons bedrijf dat hij in 1972 begon onder de naam Ingenieursbureau Brink. Hij was architect van achtergrond (TU Delft 1966) en werkte bij architectenbureau Kruger in Voorburg aan grote restauratiewerken toen hij de overtuiging kreeg dat kostenbeheersing veel professioneler zou moeten. Hij begon zelf computerprogrammatuur te ontwikkelen en besloot op zijn vijfendertigste zijn eigen bedrijf op te richten dat snel groeide. Er was grote behoefte aan betere projectbeheersing en weinig partijen in de markt boden dit aan. De software die hij aanvankelijk ontwikkelde voor mainframes werd later toepasbaar gemaakt voor pc’s en is tot vandaag de backbone van succesvolle softwareproducten onder het label Ibis. Deddo was in al zijn vezels een softwareontwikkelaar en was daarin zijn tijd vooruit. Hij droomde van een Integraal Bouw Informatie Systeem (Ibis) waar alle partijen in de bouw gebruik van zouden maken en waardoor integratie en afstemming veel eenvoudiger zouden worden.

Het bedrijf werd uitgebouwd met activiteiten op het terrein van projectmanagement, beheer en onderhoud en facilitymanagement. In 1985 werd de naam van het snel groeiende bedrijf Brink Groep en er ontstond een structuur met divisies en werkmaatschappijen. Het werd een paar jaar later de tijd van een moeilijke markt en een te complexe organisatie: alle zeilen moesten worden bijgezet om de onderneming in veilig vaarwater te krijgen. De ontwikkeling van het bedrijf stagneerde en in 1997 vroeg Deddo aan Hans de Jonge het roer over te nemen. Hij verliet het bedrijf, maar bleef softwareontwikkelingen nauwgezet volgen. Vrijwel elke dag zat hij achter de computer of las boeken over software en computers. Hij stortte zich op portretschilderen en kreeg meer tijd voor zijn kleinkinderen. Samen met zijn vrouw Bettie bracht hij veel tijd door in Spanje, België en Drenthe. Ze genoten van het leven dat voor Deddo vannacht op 81-jarige leeftijd eindigde. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor wat hij betekend heeft voor ons bedrijf en wensen Bettie en de naaste familie veel kracht bij het verwerken van dit verlies.

De uitvaart van Deddo heeft op woensdag 5 juni in besloten kring plaats gevonden.

Namens Raad van Commissarissen en Directie Brink Groep,

Hans de Jonge
directievoorzitter