25 oktober 2016

Unieke samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en !MPULS

Tijdens de Dutch Design Week 2016 heeft wethouder Mary-Ann Schreurs afgelopen woensdag namens de gemeente Eindhoven een belangrijke samenwerkingsovereenkomst getekend met !MPULS. Belangrijk omdat deze overeenkomst bepalend is voor de duurzame toekomst van de gemeente Eindhoven en haar inwoners. Maar ook belangrijk voor ons. !MPULS is een samenwerking tussen Brink Groep, DOOR architecten/ Rudy Uytenhaak Architectenbureau, DWA, Kuijpers en LAUDY Bouw & Ontwikkeling (onderdeel van Ballast Nedam). En wij zien in dit project hoe samenwerking en innovatie hand in hand kunnen gaan.

In de komende jaren wordt gezamenlijk gewerkt aan het slim verduurzamen van zeven gemeentelijke panden in het stadshart, waarbij wordt gestreefd naar een sneeuwbaleffect voor bedrijven en burgers in Eindhoven. Nooit eerder heeft een Nederlandse gemeente het duurzaamheidsvraagstuk in samenwerking met marktpartijen opgepakt. Ook de financiering is uniek. Het project dat de naam ‘Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen (SVGG)’ kreeg, zal minstens tien jaar in beslag nemen.

Achtergrond

Met de huisvesting wil en kan de gemeente Eindhoven richtinggevend zijn voor haar medewerkers, haar burgers en de rest van Nederland. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van leven zowel in de gebouwen als in de buitenruimte van het stadshart, voor alle gebruikers (primair voor werkenden, maar ook voor belanghebbenden zoals inwoners van Eindhoven en bezoekers).

De gemeente steekt haar nek uit en komt met een unieke financiering voor verduurzaming. Door gebruik te maken van de in de begroting gereserveerde dekkingsbronnen, om de exploitatiekosten van gebouwen te dekken, ontstaan kansen. Met de besparing op energiekosten en op onderhoud op termijn ontstaat namelijk financiële ruimte om investeringen aan de voorkant te dekken. Daar waar normaal jaarlijks gelden worden verdeeld en uitgegeven, heeft Eindhoven besloten het budget voor de komende tien jaar samen te voegen. Een beslissing met lef die ervoor zorgt dat investeringen nu op lange termijn meer resultaat op zullen leveren. Ook het proces is uitzonderlijk. Eindhoven vroeg de markt zeven gemeentegebouwen maximaal te verduurzamen. De einddoelen en criteria zijn vastgelegd, maar de weg er naartoe niet. Zo geeft de gemeente de marktpartijen maximaal de ruimte om met innovatieve oplossingen te komen. Tot slot zal dit project als uniek de geschiedenis ingaan vanwege het partnership met een gezamenlijke doelstelling. Gemeente Eindhoven is samen met de marktpartijen verantwoordelijk voor het eindresultaat.

!MPULS geeft energie

!MPULS is een samenwerking tussen Brink Groep, DOOR architecten/ Rudy Uytenhaak Architectenbureau, DWA, Kuijpers en LAUDY Bouw & Ontwikkeling (onderdeel van Ballast Nedam). !MPULS wil beweging en werkt aan duurzamere en gezondere werkomgevingen. We geloven in gelijkwaardig samenwerken op basis van vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Dat doen we met elkaar en met onze opdrachtgevers. We bieden een platform waar comfort, flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan. Circulair denken, doen én verdienen door te werken in slimme allianties. In 2014 won !MPULS de prijs ‘Excellent Expert Team’ van Kantoor Vol Energie. Vanaf 2015 is het team van !MPULS volop aan de slag om energieneutrale kantoren te realiseren. Kijk voor meer informatie op www.impulsgeeftenergie.nl