22 mei 2017

PROVADA 2017: veel sterk inhoudelijke (en scherpe) discussies verwacht

Het zijn bepaald geen saaie tijden in de vastgoedbranche, zo blijkt ook weer uit het programma van de PROVADA 2017. Niet alleen staan we voor een enorme verduurzamings- en huisvestingsopgave, we staan ook voor de uitdaging om continu mee te bewegen met nieuwe technologische mogelijkheden. Dat dit veel kansen biedt is zeker. En dat we een grote positieve invloed kunnen hebben op de samenleving ook. Maar hoe geven we dat met elkaar goed vorm?

Het thema van de PROVADA dit jaar is Connecting the Future (zie ook de film die werd gemaakt in aanloop naar de PROVADA, onder meer met onze directievoorzitter Hans de Jonge). Digitalisering, robotisering, nanotechnologie en big data: wat vinden we daar met z’n allen van, wat gaan we ermee doen en hóe gaan we dat doen? We zijn er trots op dat we ook dit jaar weer een bijdrage mogen leveren aan de inhoudelijk scherpe discussies op de PROVADA, zeker over zulke toekomstbepalende onderwerpen.

Wat brengt een vraag-gestuurde ontwikkelstrategie?

Dat begint dinsdag 30 mei van 13.30-14.30 uur in zaal E107. Dan begeleidt onze directievoorzitter Hans de Jonge de discussie over hoe je met een vraag-gestuurde ontwikkelstrategie je doelstellingen in gebiedsontwikkeling bereikt.

De discussie volgt op verschillende presentaties over de aanpak bij de ontwikkeling van Nieuw Delft, een nieuw stadsgebied direct naast de historische binnenstad en het nieuwe station. Hoe kan een stedenbouwkundig plan toekomstige ontwikkelingen in een gebied faciliteren en uitnodigen voor bijzondere initiatieven en architectuur?

Hoe staat het met de Bouwagenda?

Op woensdag 31 mei om 12.00-12.45 uur (locatie: Forum 2) leidt Marleen Hermans (MT-lid Brink Management / Advies) het gesprek over de Bouwagenda. Leontien de Waal (senior market analyst Construction & Real Estate), Roger Mol (plv. directeur Transacties en Projecten Rijksvastgoedbedrijf) en Bernardo Korenberg (CSR Manager Bouwinvest) gaan dan in gesprek met Bernard Wientjes (voorzitter taskforce Bouwagenda).

Wat gebeurt er nu in de praktijk met de Bouwagenda en wat hebben we eigenlijk aan weer een agenda? Wat vindt de markt hiervan, welke punten gaan zij zeker oppakken en wat is er echt voor nodig?

Verstedelijking: dichter, groener én slimmer

Van 13.00-14.30 uur diezelfde dag (locatie: zaal E107) leidt Marleen de discussie over verstedelijking. Steeds meer mensen trekken naar de stad. Dat brengt de opgave met zich mee om te verdichten, maar tegelijkertijd zullen we moeten vergroenen en ‘verslimmen’. Ontwerpers en ontwikkelaars hebben al creatieve oplossingen voor en visies op deze opgave. Samen met wethouders gaan zij hierover in gesprek.

Wie betaalt de transformatieopgave?

Van 16.00-17.00 uur op woensdag 31 mei (locatie: Forum 2) neemt Marleen deel aan de discussie over de transformatieopgave. Deze discussie wordt gevoerd naar aanleiding van het onderzoek dat wij onlangs uitvoerden naar de reële transformatiepotentie binnen bestaand bebouwd gebied.

Geld heeft veruit de meeste invloed op het verhogen van de transformatiepotentie van binnenstedelijk gebied en anno 2017 is dit de bottleneck. Wat is de transformatieopgave ons allen waard? Wat vergt het aan inspanningen van de samenwerkende partijen en wie betaalt dit?

Trots op gerealiseerde gebouwen

Tot slot modereert Hans de Jonge op woensdag van 16.00-17.00 uur (locatie: Arena) het gesprek over de Architectuurplaquettes. De Stichting Architectuurplaquette beoogt zo veel mogelijk gebouwen en kunstwerken een naam te geven. Hans zal de aanwezigen vragen waarom zij trots zijn op de door hen gerealiseerde gebouwen en hoe zij de meerwaarde van de architectuurplaquette omschrijven.