22 juni 2017

Campuses, added value or hype?

Van 28 juni tot en met 1 juli vindt een van de grootste vastgoed gerelateerde congressen van de wereld plaats in Delft. Ruim 350 vastgoedprofessionals en academisch onderzoekers van over de hele wereld meldden zich al aan voor de 24ste Conference of the European Real Estate Society (ERES). Wij verzorgen op vrijdag 30 juni een sessie over de kracht van de campus. Wat is de aantrekkingskracht van campussen op bedrijven, waarom werken campussen zo goed en welk bewijs hebben we dat campussen innovatie stimuleren?

Het congres biedt via plenaire en parallelle sessies ruimte voor kennisdeling en debat over een groot aantal onderwerpen. Op vrijdag 30 juni verzorgen wij van 9.00 - 10.30 uur de sessie: Campuses, added value or hype? Onze directievoorzitter Hans de Jonge modereert, collega Peter Timmermans verzorgt één van de drie presentaties.

Achtergrond: de populariteit van de campus

Wereldwijd is de afgelopen decennia enorm geïnvesteerd in campussen. Het belangrijkste doel: innovatieve bedrijven en kennisinstituten aantrekken om innovatie te stimuleren. De aanname daarbij is dat het op één locatie samenbrengen van bedrijven en onderzoeksactiviteiten innovaties genereert. Maar is dat wel zo? Laten die decennia van investeringen in campussen inderdaad zien dat het zo werkt? Dat is de vraag die centraal staat tijdens de sessie op 30 juni.

The practice of campuses: Why do they work?

René Buck (CEO van Buck Consultants International) start de sessie met een presentatie getiteld:

- International perspective: What is the attraction of campuses for corporations?

Peter Timmermans (Brink Groep) volgt hem op. Hij deelt zijn praktijkervaringen:

- The practice of campuses: Why do they work?

Daarna presenteert Flavia Curvelo Magdaniel (TU Delft) haar onderzoeksresultaten in haar presentatie:

- The scientific perspective: What evidence do we have to prove that campuses generate innovation?

Flavia analyseerde 39 technologie campussen wereldwijd en onderzocht de relatie tussen innovatie en de gebouwde omgeving.

Ruimte voor debat

Na de presentaties is er ruimschoots tijd voor debat. Onder leiding van Hans de Jonge gaan de drie sprekers met elkaar in gesprek. Ook de zaal krijgt daarbij uiteraard de kans om deel te nemen en vragen te stellen. Met naar verwachting 50-60 man publiek belooft het zonder meer een interessante ochtend te worden.

Voor meer informatie over het congres zie: www.2017.eres.tudelft.nl