30 juni 2017

MVO bij Brink Groep: 13% reductie in onze CO2 footprint in 2016

Rendabeler door duurzaamheid, daar geloven wij in bij Brink Groep. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook niet iets dat wij doen omdat het moet. Het is echt onderdeel van onze strategie en cultuur. Omdat we het zo belangrijk vinden, formuleren we jaarlijks concrete doelstellingen die we ook elk jaar toetsen. In onze MVOfacts ziet u hoe we presteerden in 2016. Trots zijn we dat we maar liefst 13% reductie realiseerden in onze CO2 footprint. Terwijl onze jaarlijkse doelstelling een reductie van 5% is. Onder meer de toename in gebruik van groene energie en de verhuizing van drie locaties naar één locatie in Rotterdam droegen hieraan bij. Wat deden we nog meer en wat leverde dat op?

De verhuizing in de herfst van vorig jaar heeft absoluut impact op onze footprint. De westelijke vestigingen van de Brink Groep bedrijven Brink Management / Advies, Kontek, Ibis en innvire vestigden zich samen in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. We gingen daarmee van 4.000 naar 1.550 bvo en door de ligging pal naast Rotterdam CS reizen we nu al veel meer met de trein. In het kader van ons MVO beleid zijn veel items uit onze inrichting van gerecycled materiaal, zoals onze lampen van gerecycled karton. Daarnaast werden tafels, stoelen en kasten opgeknapt en hergebruikt. Dat geeft niet alleen een goed gevoel, het resultaat is ook prachtig.

Onze CO2 footprint

De invoering van een pilot met de NS Businesscard voor zakelijk treinverkeer droeg ook bij aan de CO2 reductie van 13% die we realiseerden. Evenals dat we op alle vestigingen vanaf mei 2016 enkel nog groene energie afnemen. We vergroenden daarnaast ons wagenpark en 51 collega’s namen deel aan de landelijke Dutch Eco Drivers League. Ze behaalden daarin de 2de positie. De Dutch Eco Drivers League stimuleert veiliger en milieubewuster rijgedrag door bewustwording en e-learning.

Nieuwe omgeving, nieuwe mensen

De impact van de verhuizing op onze CO2 footprint is groot, maar de impact op onze mensen was dat ook. In samenspraak met de OR investeerden we dan ook tijd, aandacht en geld om die overgang voor iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Dat is gewaardeerd en nu beginnen de positieve invloeden van het samenbrengen van de vier bedrijven zichtbaar te worden. Zo ontstaat veel meer samenwerking en kennisdeling, zowel op projectenniveau als daarbuiten.

Ontwikkelen expertise duurzaamheid

MVO is voor ons ook: goede doelen steunen en bijdragen aan het verder verduurzamen van de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld door kennisdeling en betrokkenheid bij netwerken en duurzame projecten. Zo zijn we onder meer actief betrokken bij Duurzaam Gebouwd, het Nationaal Renovatieplatform en de Dutch Green Building Council.

We zetten daarnaast sterk in op duurzame projecten, waarvan het meest in het oog springende waarschijnlijk 
!MPULS is. !MPULS is een baanbrekende samenwerking in Eindhoven. Het laat zien dat het mogelijk is om gemeentegebouwen significant te verduurzamen, zonder extra investeringen ten opzichte van een traditionele renovatie.

Ambities voor de toekomst

Kortom: mooie resultaten over 2016 en veel ambities alweer voor 2017 en verder. Binnen nu en 10 jaar zal mobiliteit immers compleet veranderen. Daar nu al mee bezig zijn is een must. Daarnaast: de gebouwde omgeving verder verduurzamen kan niet zonder samenwerking. In verticale én horizontale richting. Alleen dan komen we tot echte innovaties.

We kijken dan ook binnen de branche en over de grenzen van onze branche heen om oplossingen te realiseren. Het spreekt voor zich dat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord ondernemen daar dubbel en dwars in meegaat.