Newsroom

‘!MPULS’ uitgeroepen als winnaar van Kantoor vol Energie.

17 februari 2014

Het Team !MPULS is de winnaar van de Pitch Kantoor vol Energie. Het team bestaat uit de bedrijven Brink Groep, Ballast Nedam, DWA en Rudy Uytenhaak Architectenbureau. Samen met Energiesprong, een programma van het ministerie van Wonen en Rijksdienst, moet het de ‘transitie naar energieneutrale kantoren een boost gaan geven’. Eind 2013 deed Energiesprong een oproep voor een ‘Excellent Expertteam’. In totaal hebben negentien teams aan de wedstrijd deelgenomen.

‘Dé leegstand van kantoren bestaat niet’

31 januari 2014

Onlangs werd Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep, geïnterviewd door SC. Hij werd gevraagd zijn visie te geven op de aanpak van de leegstand. Als voormalig voorzitter van de Kantorentop bracht hij in 2012 partijen bij elkaar voor de ondertekening van het Convenant aanpak leegstand kantoren. Hierin werden afspraken gemaakt tussen rijk, gemeenten, provincies, banken, projectontwikkelaars, beleggers en gebruikers.

De vraag van morgen

29 januari 2014

In het online magazine van het programma Oog voor de buurt, verscheen een interview met Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep. In dit interview diept Hans zijn visie op de vraag van morgen verder uit. ‘We zitten in een interessante periode van de geschiedenis omdat het economisch systeem tegen grenzen oploopt en verandering behoeft.’

Hans de Jonge over ‘Markt en locatie bepalen succes herontwikkeling’

22 januari 2014

Op de website van Gebiedsontwikkeling.nu verscheen deze maand een interview met Hans de Jonge. Vanuit zijn bestuurslidmaatschap bij het Nationaal Renovatieplatform (NRP) geeft hij zijn visie op de groeiende markt voor herontwikkeling, renovatie en transformatie. En wat er nodig is voor succesvolle herontwikkeling. Want er liggen nog volop kansen. Om tot goede producten in transformatie-opgaven te komen, is het van belang integraal in de keten samen te werken. Vanuit het NRP zet Hans zich in voor kennisdeling en kennisontwikkeling, bijvoorbeeld over verdienmodellen of beleid, om te komen tot deze noodzakelijke verbinding in de markt.

Marleen Hermans hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw bij TU Delft

15 december 2013

Dr.ir. Marleen Hermans bekleedt per 1 januari 2014 de nieuwe leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Hermans heeft grote ervaring met publiek opdrachtgeverschap en is gespecialiseerd in geïntegreerde contracten, vernieuwing van en kwaliteitssturing in de bouw en het beheer van de bestaande vastgoedvoorraad. Hermans vervult de functie van hoogleraar naast haar werkzaamheden als partner bij Brink Management & Advies, onderdeel van Brink Groep.

Corporatiesector heeft het zwaar

18 december 2013

De corporatiesector kraakt in haar voegen. De solidariteit van corporaties onderling wordt sterk op de proef gesteld. Er zijn 68 corporaties met minder dan € 5.000,-- financiële ruimte per verhuureenheid en zelfs 15 corporaties met een negatief verschil tussen de bedrijfswaarde en de nominale langlopende leningen. Zwakke broeders uit het bestel moeten worden bijgestaan door financieel sterkere corporaties. Ook in 2014 volgen aanvullende heffingen. Kan de corporatiesector deze dragen?

Bouwsector vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van gebouwen

04 december 2013

Private kwaliteitsborging draagt volgens de BNA bij aan een verdere professionalisering van de bouwsector. ‘Het is een kans, maar nog geen uitgemaakte zaak’, aldus BNA-directeur Fred Schoorl. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft zijn plannen voorgelegd aan de Tweede Kamer. De BNA vindt het een goed initiatief van de minister. Met het mogelijk maken van toetsing en toezicht op bouwplannen door private partijen kan de branche beter inspelen op de wensen en belangen van bewoners en gebruikers van gebouwen.

Bouw- en vastgoedsector in actie voor 3FM Serious Request 2013

18 november 2013

De campagne “Let’s clean this shit up!” van 3FM Serious Request wordt vanaf nu ook gesteund door de bouw- en vastgoedsector. Gisteren is een ruilactie gestart op www.duurzaamruilen.nl. Het eerste ruilitem, een stuk zeep, werd aangeboden tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Amersfoort. Streven is dat dit zeepje binnen 16 werkdagen voor een zo groot en waardevol mogelijk item wordt geruild. Iedereen kan meeruilen. De opbrengst van het meest waardevolle item gaat volledig naar 3FM Serious Request.

Aan de slag op werkervaringsplaatsen

15 november 2013

In november starten ca. 20 net-afgestudeerden met een werkervaringsplaats bij een aantal grote publieke opdrachtgevers in de bouw. De bouwsector heeft het zwaar. Jonge, net-afgestudeerde mensen van HBO- en WO-opleidingen zoals architectuur, bouwkunde, sociale geografie, planologie, civiele techniek komen daardoor moeilijk aan een baan. Brink Groep en Procap zijn, als partner van Vernieuwing Bouw, in september 2013 gestart met het initiatief Werkervaringsplaatsen om zo potentials te behouden voor de bouwsector. En met succes.

Koning Willem-Alexander opent nieuwe ministeries

17 oktober 2013

Met een eerste handtekening in het gastenboek opende koning Willem-Alexander donderdag 17 oktober 2013 officieel de nieuwbouw van de ministeries van Veiligheid en Justitie & Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Turfmarkt in Den Haag. De Koning kreeg na de opening een rondleiding en was zeer onder de indruk van dit unieke gebouw.

Groei en transformatie Brink Groep

02 oktober 2013

Brink Groep heeft in de afgelopen maanden via een overname van Kontek, een fusie van haar automatiseringsbedrijven en het opzetten van een joint venture met innvire in stilte gebouwd aan de toekomst. Met deze transformatie van de organisatie wordt geanticipeerd op de veranderingen in de markt en wordt groei gerealiseerd. De overtuiging is dat het beter kan en moet in de bouw- en vastgoedsector en dat op deze wijze kan worden bijgedragen aan vernieuwing. De verschuiving van aandacht naar voorraadvraagstukken, de noodzaak tot vernieuwing en informatisering van werkprocessen, de behoefte aan andere financieringsbronnen en de noodzaak tot vernieuwende aanpak van gebiedsontwikkeling zijn de aanleiding geweest.

Adaptief Bouwen: je hoeft niet in elk gebouw te kunnen wonen

02 oktober 2013

Op de website van Cobouw verscheen op 2 oktober 2013 een interview met Marleen Hermans, partner bij Brink Management & Advies, getiteld: ‘Je hoeft niet in elk gebouw te kunnen wonen‘. In het interview vertelt Hermans over de nieuwe bepalingsmethode Adaptief Bouwen: hoe voorkom je dat gebouwen die technisch tiptop in orde zijn functioneel volstrekt waardeloos worden? De bepalingsmethode moet opdrachtgevers en opdrachtnemers lucht en inspiratie geven op het gebied van duurzaam bouwen.

Werkervaringsplaatsen in de bouw voor net-afgestudeerden

30 september 2013

De bouwsector heeft het zwaar. Jonge, net-afgestudeerde mensen van HBO- en WO-opleidingen zoals architectuur, bouwkunde, sociale geografie, civiele techniek komen daardoor heel moeilijk aan een baan. Brink Groep en Procap willen, als partner van Vernieuwing Bouw, hier wat aan doen. Met het initiatief Werkervaringsplaatsen willen zij potentials behouden voor de bouwsector.

Architecten als alleskunners

07 juni 2013

In deze tijd van crisis en ‘nieuw opdrachtgeverschap’ lijken architecten steeds meer rollen op zich te nemen. Behalve als ontwerper profileren zij zich onder meer als initiator en procesmanager. Hoe kijken een ontwikkelaar, een adviseur en een hoogleraar tegen deze trend aan? Lees wat onder andere Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep en hoogleraar Vastgoed aan de TU Delft hierover zegt in de publicatie van het BNA Blad van juni 2013.

Pas je aan of ga ten onder

05 juni 2013

In het Financieele Dagblad van 3 juni 2013 verscheen de column ‘Pas je aan of ga ten onder’ van Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep en hoogleraar Vastgoed aan de TU-Delft. In deze column wordt ingegaan in op nieuwe initiatieven die ontstaan als gevolg van de economische crisis. In hoog tempo ontstaan nieuwe bedrijven voor nieuwe vraagstukken. “Ook al is het koud, de lente komt eraan,” aldus Hans de Jonge.

Brink Groep behaalt ISO-14001 certificaat

27 mei 2013

Op 27 mei 2013 is Brink Groep ISO-14001 gecertificeerd. Met deze wereldwijd geaccepteerde norm voor milieubeleid worden milieurisico's van bedrijfsvoeringen beheerst en verminderd. Brink Groep grijpt de ISO-14001 norm aan om structureel en meetbaar te investeren in de verduurzaming van haar eigen bedrijfsproces én dat van haar opdrachtgevers door op unieke wijze ook haar producten en diensten te certificeren.

Hans de Jonge treedt toe tot bestuur NRP

17 mei 2013

Hans de Jonge is toegetreden tot het bestuur van het Nationaal Renovatie Platform (NRP). In de partnerbijeenkomst van het NRP van 8 mei jl. hebben de partners ingestemd met de voordracht van Hans. Hij gaat zijn steentje bijdragen aan de kansen voor waardecreatie die de gebouwde omgeving biedt door herontwikkeling en gebiedstransformatie.

Duurzaam op weg

14 mei 2013

Dat de economische crisis in de bouw- en vastgoedwereld zware gevolgen heeft, is inmiddels glashelder. Banen verdwijnen en financiering van vastgoed is problematisch. Ook de aandacht voor duurzaamheid lijkt tanende: de mogelijkheden om in duurzaamheidsmaatregelen te investeren nemen af.

Goede relatie belangrijk voor nu en later

12 april 2013

In Cobouw van 6 april 2013 verscheen een interview met Toinja van Daal, adviseur Marketing & Communicatie bij Brink Groep. Zij vertelt hoe belangrijk het voor Brink Groep is goede contacten te onderhouden met de universiteiten. Zo sponsort Brink Groep de alumnivereniging Appellation Contrôlée van de postdoctorale opleiding Architectural Design Management Systems in Eindhoven. En maakte daarmee het 13e jaarsymposium van de ADMS mogelijk.

Brink Groep steunt CliniClowns

12 april 2013

Sinds 2008 zamelt Brink Groep lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons in. Zo hebben we sinds de start van de inzameling al 440 lege cartridges afgegeven. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar hiermee steunen we ook de CliniClowns. Mede dankzij Brink Groep heeft Eeko de Eekhoorn (mascotte vernoemd naar het gelijknamige inzamelprogramma Eeko®) onlangs een cheque ter waarde van € 40.053,05 mogen overhandigen aan CliniClowns Nederland. We dragen dit initiatief een warm hart toe. Wilt u ook bijdragen, neem dan hier een kijkje.

Onomkeerbaar proces ingezet ondanks crisis

11 april 2013

De economische en woningbouwcrisis deden velen vrezen dat de bouw weer zou terugvallen in oud gedrag. “Dat is niet gebeurd”, zegt directievoorzitter Hans de Jonge. Wat dat betreft is hij positief verrast. Het vertrouwen in politici en bestuurders is de laatste jaren sterk gedaald. Ik hield mijn hart vast voor het vertrouwen in de bouw. Dat is echter veel minder afgenomen dan ik had verwacht. De resultaten van de Vernieuwing Bouw Monitor zijn boven verwachting goed.

Hans de Jonge in BNR-FD Newsroom ‘Vastgoed, waarbij begint de weg omhoog?’

19 maart 2013

Op maandag 18 maart jl was directievoorzitter Hans de Jonge live in de uitzending van BNR-FD media-café Newsroom, die plaatsvond vanuit het Amsterdamse restaurant Dauphine, om te spreken over Vastgoedbeleggingen en hun rendement; Terwijl in omringende landen vastgoedbeleggingen goed renderen, ligt vastgoed in Nederland er voor dood bij. Wat kunnen overheid en marktpartijen daaraan doen? Is NL het nieuwe Spanje of hebben we het instapmoment juist nu bereikt en gaat private equity er de komende tijd met de koopjes vandoor?

Een tweede leven voor leegstaande kantoren

22 februari 2013

Kantoorpanden waar niks meer mee gebeurt en waar ook in de verste verte geen huurder voor te vinden is. Je ziet ze overal in Nederland. Bijna 16 procent van de kantoorruimte in ons land staat leeg, terwijl op de bekende zichtlocaties nog steeds nieuwe spiegelpaleizen worden gebouwd. Maar wat moet je met al die gebouwen waar in crisistijden geen huurder voor te vinden is? Je kunt er, zoals ze in Rotterdam hebben gedaan, een hotel voor studenten van maken. Radio 1 Journaal legde zijn oor in Kralingen te luister en sprak met onder andere Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep en hoogleraar Vastgoedbeheer & Ontwikkeling aan de TU Delft.

Trots op voorbeeldcase social media

14 december 2012

De website internetindebouw.nl, die onder andere verantwoordelijk is voor het uitbrengen van het boek 'Van weerstand naar transparant' Over het nut en het gebruik van internet en social media in de bouw-, installatie- en vastgoedsector, heeft een artikel gewijd aan het gebruik van social media door Brink Groep. In het artikel 'Wel een concreet plan, ook gewoon proberen' vertelt Toinja van Daal, adviseur Marketing en Communicatie, hoe het allemaal begon in 2011.