Newsroom

Symposium ‘Grip op publieke projecten’

28 mei 2014

Op donderdagmiddag 4 september 2014 vindt op initiatief van Gemeente Leidschendam-Voorburg het symposium ‘Grip op publieke projecten’ plaats. Het thema grip wordt vanuit verschillende disciplines benaderd. Vanuit het ruimtelijk domein, de projectbeheersing, visuele vormgeving, scrummethodiek en rapportagemethodiek. Werkt u bij een publieke organisatie? Wilt u meer grip op uw projecten? Dan is het symposium interessant voor u.

Delen is het nieuwe hebben

20 mei 2014

Mensen en bedrijven die lef hebben, die het proberen. Die op zoek gaan naar vernieuwing en verduurzaming, ondanks moeilijke omstandigheden. Ze zijn er altijd en zo ook in onze branche. We zijn er trots op dat we met deze koplopers mogen samenwerken. Lees alles over onze duurzame resultaten en ambities in het MVO-jaarverslag 2013.

Ontmoeten we u op de Provada 2014?

15 mei 2014

Op 3, 4 en 5 juni 2014 komen ruim 20.000 professionele vastgoedpartijen in Amsterdam RAI bij elkaar op dé Nederlandse vastgoedbeurs.

Brink Groep grootste stijger in Building Business Reputatie Monitor

13 mei 2014

Al tien jaar lang meet de Building Business Reputatie Monitor de reputatie van de grootste adviesbureaus, corporaties en bouwers/ontwikkelaars in Nederland. Vandaag maakte Building Business bekend dat Brink Groep de grootste stijger is in de lijst van adviesbureaus. We boekten drie plaatsen winst in de ranking en stegen van plaats acht naar plaats vijf. Brink Groep wist haar totaalscore flink op te schroeven. Met name op de dimensies maatschappelijk verantwoord en transparant scoorden we hoog.

Hoe wereldspeler Philips duurzaamheid meetbaar maakt

12 mei 2014

Op 6, 7 en 8 mei 2014 vormde Building Holland in Amsterdam RAI dé ontmoetingsplaats voor beslissers in de bouw- en vastgoedsector. Senior manager Richard de Lange verzorgde de visieworkshop ‘Hoe wereldspeler Philips duurzaamheid meetbaar maakt.’

Gebruik is bepalend voor vastgoedwaarde

28 april 2014

‘Commercieel vastgoed wordt meestal gezien als een financieel beleggingsproduct met een bepaalde risico-rendement verhouding. Deze manier van kijken heeft gezorgd voor een eenzijdige benadering en een verstoorde vastgoedmarkt. Het niet-commerciële vastgoed maakt een veel groter deel uit van de vastgoedvoorraad en stelt het belang van de eindgebruiker voorop. ’, aldus Hans de Jonge tijdens de aftrap van de module Verdienen van de NRP Academie op 4 maart 2014.

Ontmoeten we u op Building Holland?

24 april 2014

Op 6, 7 en 8 mei 2014 vormt Building Holland in Amsterdam RAI dé ontmoetingsplaats voor beslissers in de bouw- en vastgoedsector. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het ontwikkelen, realiseren, renoveren en onderhouden van woning- en utiliteitsbouw worden hier gepresenteerd.

Koningin Máxima opent Campus Hoogvliet in Rotterdam

08 april 2014

Op 8 april 2014 opent Koningin Máxima Campus Hoogvliet in Rotterdam.

De Campus bevat drie onderwijsinstellingen, een woongebouw voor jongeren, een sportgebouw en een Art Studio.

‘Het roer moet radicaal om’

01 april 2014

Hoe nodig het was dat in juni 2012 alle belanghebbenden zich committeerden voor een gezonde kantorenmarkt, wordt nog dagelijks geïllustreerd, zegt Hans de Jonge, directievoorzitter
Brink Groep en hoogleraar Vastgoed TU Delft. Hij schetst in PropertyNL magazine, editie 28 maart 2014, nog maar eens hoeveel vastgoed er leeg staat en zoomt daarbij in op de indrukwekkende cijfers over de kantorenmarkt. Volop reden bij markt en overheid om het roer radicaal om te gooien, maar De Jonge is er niet gerust op dat de situatie zomaar zal veranderen. “De gevolgen zijn bekend, en dat hebben we niet zomaar veranderd.”

Renovatie hoofdkantoor Philips bekroond met het BREEAM-nl In-Use certificaat!

21 maart 2014

Philips International heeft het BREEAM-nl In-Use certificaat behaald voor haar bestaande hoofdkantoor (Breitner Center) aan het Amstelplein in Amsterdam. Philips vroeg Kontek het proces -om te komen tot het BREEAM-nl certificaat- in kaart te brengen en te begeleiden. Brink Management & Advies (net als Kontek onderdeel van Brink Groep) verzorgde het projectmanagement voor de totale renovatie naar een activiteit gerelateerde werkomgeving. Een mooi resultaat voor de huurder van het Breitner Center!

Brink Groep stelt duurzame ambitie scan ter beschikking voor bedrijven

21 maart 2014

Duurzaamheid is vandaag de dag vanzelfsprekend. Het is niet alleen vanzelfsprekend dat je als organisatie iets vindt en onderneemt op het vlak van duurzaamheid, het wordt zelfs van je verwacht. Het is echter verre van vanzelfsprekend wat je zou moeten doen.

Hans de Jonge nodigt u uit voor het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 27 maart 2014

25 februari 2014

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling pakt uit! Na vier succesvolle edities van het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling volgt op 27 maart aanstaande de jubileumeditie. Rode draad: tijdelijkheid, flexibiliteit, duurzaamheid, trends, trendbreuken en doorbraken.

‘!MPULS’ uitgeroepen als winnaar van Kantoor vol Energie.

17 februari 2014

Het Team !MPULS is de winnaar van de Pitch Kantoor vol Energie. Het team bestaat uit de bedrijven Brink Groep, Ballast Nedam, DWA en Rudy Uytenhaak Architectenbureau. Samen met Energiesprong, een programma van het ministerie van Wonen en Rijksdienst, moet het de ‘transitie naar energieneutrale kantoren een boost gaan geven’. Eind 2013 deed Energiesprong een oproep voor een ‘Excellent Expertteam’. In totaal hebben negentien teams aan de wedstrijd deelgenomen.

‘Dé leegstand van kantoren bestaat niet’

31 januari 2014

Onlangs werd Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep, geïnterviewd door SC. Hij werd gevraagd zijn visie te geven op de aanpak van de leegstand. Als voormalig voorzitter van de Kantorentop bracht hij in 2012 partijen bij elkaar voor de ondertekening van het Convenant aanpak leegstand kantoren. Hierin werden afspraken gemaakt tussen rijk, gemeenten, provincies, banken, projectontwikkelaars, beleggers en gebruikers.

De vraag van morgen

29 januari 2014

In het online magazine van het programma Oog voor de buurt, verscheen een interview met Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep. In dit interview diept Hans zijn visie op de vraag van morgen verder uit. ‘We zitten in een interessante periode van de geschiedenis omdat het economisch systeem tegen grenzen oploopt en verandering behoeft.’

Hans de Jonge over ‘Markt en locatie bepalen succes herontwikkeling’

22 januari 2014

Op de website van Gebiedsontwikkeling.nu verscheen deze maand een interview met Hans de Jonge. Vanuit zijn bestuurslidmaatschap bij het Nationaal Renovatieplatform (NRP) geeft hij zijn visie op de groeiende markt voor herontwikkeling, renovatie en transformatie. En wat er nodig is voor succesvolle herontwikkeling. Want er liggen nog volop kansen. Om tot goede producten in transformatie-opgaven te komen, is het van belang integraal in de keten samen te werken. Vanuit het NRP zet Hans zich in voor kennisdeling en kennisontwikkeling, bijvoorbeeld over verdienmodellen of beleid, om te komen tot deze noodzakelijke verbinding in de markt.

Marleen Hermans hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw bij TU Delft

15 december 2013

Dr.ir. Marleen Hermans bekleedt per 1 januari 2014 de nieuwe leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Hermans heeft grote ervaring met publiek opdrachtgeverschap en is gespecialiseerd in geïntegreerde contracten, vernieuwing van en kwaliteitssturing in de bouw en het beheer van de bestaande vastgoedvoorraad. Hermans vervult de functie van hoogleraar naast haar werkzaamheden als partner bij Brink Management & Advies, onderdeel van Brink Groep.

Corporatiesector heeft het zwaar

18 december 2013

De corporatiesector kraakt in haar voegen. De solidariteit van corporaties onderling wordt sterk op de proef gesteld. Er zijn 68 corporaties met minder dan € 5.000,-- financiële ruimte per verhuureenheid en zelfs 15 corporaties met een negatief verschil tussen de bedrijfswaarde en de nominale langlopende leningen. Zwakke broeders uit het bestel moeten worden bijgestaan door financieel sterkere corporaties. Ook in 2014 volgen aanvullende heffingen. Kan de corporatiesector deze dragen?

Bouwsector vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van gebouwen

04 december 2013

Private kwaliteitsborging draagt volgens de BNA bij aan een verdere professionalisering van de bouwsector. ‘Het is een kans, maar nog geen uitgemaakte zaak’, aldus BNA-directeur Fred Schoorl. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft zijn plannen voorgelegd aan de Tweede Kamer. De BNA vindt het een goed initiatief van de minister. Met het mogelijk maken van toetsing en toezicht op bouwplannen door private partijen kan de branche beter inspelen op de wensen en belangen van bewoners en gebruikers van gebouwen.

Bouw- en vastgoedsector in actie voor 3FM Serious Request 2013

18 november 2013

De campagne “Let’s clean this shit up!” van 3FM Serious Request wordt vanaf nu ook gesteund door de bouw- en vastgoedsector. Gisteren is een ruilactie gestart op www.duurzaamruilen.nl. Het eerste ruilitem, een stuk zeep, werd aangeboden tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Amersfoort. Streven is dat dit zeepje binnen 16 werkdagen voor een zo groot en waardevol mogelijk item wordt geruild. Iedereen kan meeruilen. De opbrengst van het meest waardevolle item gaat volledig naar 3FM Serious Request.

Aan de slag op werkervaringsplaatsen

15 november 2013

In november starten ca. 20 net-afgestudeerden met een werkervaringsplaats bij een aantal grote publieke opdrachtgevers in de bouw. De bouwsector heeft het zwaar. Jonge, net-afgestudeerde mensen van HBO- en WO-opleidingen zoals architectuur, bouwkunde, sociale geografie, planologie, civiele techniek komen daardoor moeilijk aan een baan. Brink Groep en Procap zijn, als partner van Vernieuwing Bouw, in september 2013 gestart met het initiatief Werkervaringsplaatsen om zo potentials te behouden voor de bouwsector. En met succes.

Koning Willem-Alexander opent nieuwe ministeries

17 oktober 2013

Met een eerste handtekening in het gastenboek opende koning Willem-Alexander donderdag 17 oktober 2013 officieel de nieuwbouw van de ministeries van Veiligheid en Justitie & Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Turfmarkt in Den Haag. De Koning kreeg na de opening een rondleiding en was zeer onder de indruk van dit unieke gebouw.

Groei en transformatie Brink Groep

02 oktober 2013

Brink Groep heeft in de afgelopen maanden via een overname van Kontek, een fusie van haar automatiseringsbedrijven en het opzetten van een joint venture met innvire in stilte gebouwd aan de toekomst. Met deze transformatie van de organisatie wordt geanticipeerd op de veranderingen in de markt en wordt groei gerealiseerd. De overtuiging is dat het beter kan en moet in de bouw- en vastgoedsector en dat op deze wijze kan worden bijgedragen aan vernieuwing. De verschuiving van aandacht naar voorraadvraagstukken, de noodzaak tot vernieuwing en informatisering van werkprocessen, de behoefte aan andere financieringsbronnen en de noodzaak tot vernieuwende aanpak van gebiedsontwikkeling zijn de aanleiding geweest.

Adaptief Bouwen: je hoeft niet in elk gebouw te kunnen wonen

02 oktober 2013

Op de website van Cobouw verscheen op 2 oktober 2013 een interview met Marleen Hermans, partner bij Brink Management & Advies, getiteld: ‘Je hoeft niet in elk gebouw te kunnen wonen‘. In het interview vertelt Hermans over de nieuwe bepalingsmethode Adaptief Bouwen: hoe voorkom je dat gebouwen die technisch tiptop in orde zijn functioneel volstrekt waardeloos worden? De bepalingsmethode moet opdrachtgevers en opdrachtnemers lucht en inspiratie geven op het gebied van duurzaam bouwen.