Newsroom

Veel commotie op Duurzaam Gebouwd Congres

27 november 2012

Inspirerende presentaties, uitdagende workshops en een grote diversiteit aan experts in de jungle, dat was het Duurzaam Gebouwd Congres op 15 november jl.

Stars in their Eyes bezoekt Nederland

13 november 2012

Stichting Stars in their Eyes, ondersteund door Brink Groep, zet zich in voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden en achterstandswijken in Zuid-Afrika. Voetbal is in dit programma het sleutelwoord. Door in te zetten op sport en ontwikkeling wordt de jeugd een alternatief geboden voor de min of meer voorbestemde weg naar werkloosheid en criminaliteit. Twee van de Zuid-Afrikaanse voetbalcoaches hebben zich ingezet om met hun groep naar Nederland te komen. Half oktober was het zover; 17 middelbare scholieren van de Secondary School van Cloetesville, Zuid-Afrika, bezochten samen met 4 begeleiders Nederland.

Brink Groep is Beste Werkgever!

10 oktober 2012

Door het goede resultaat van ons medewerkertevredenheidsonderzoek van afgelopen voorjaar, hoort Brink Groep in 2012 tot de 100 Beste Werkgevers. En dat al voor de derde keer. Ook na de medewerkertevredenheidsonderzoeken in 2008 en 2010 zijn wij benoemd tot Beste Werkgever.

Roparun 2013

13 juli 2013

Brink Groep is sinds 2008 hoofdsponsor van het Roparun-team ‘Driem Tiem Strien’. Op zaterdag 18 mei 2013 ging het team van start in Parijs en arriveerde maandag 20 mei op de Coolsingel in Rotterdam. De tijd van 44 uur, 19 minuten en 23 seconden betekende net als vorig jaar een mooie 58e eindplaats. Maar minstens net zo belangrijk is de totale opbrengst van het team: € 23.750,--.

Genomineerd voor Beste Werkgevers 2012

04 juli 2012

Om het jaar houdt Effectory een medewerkerstevredenheidsonderzoek onder alle Brink Groep-medewerkers. In april 2012 heeft dit onderzoek weer plaatsgevonden. Door de goede resultaten van het onderzoek is Brink Groep ook dit jaar weer genomineerd voor de Beste Werkgevers-verkiezing.

Hercertificering Kwaliteitssysteem succesvol

14 februari 2012

Na drie dagen van intensieve audits dwars door de bedrijfsprocessen en dienstverlening van Brink Management & Advies bv heen, heeft Lloyd's voor de vijfde maal op rij vastgesteld dat Brink Management & Advies de komende drie jaar wederom het ISO-9001:2008 certificaat waardig is. Wij zijn hier trots op en waarderen de bijdrage van al de betrokken collega’s!

Update Actieagenda Bouw 2013

12 juli 2013

Op 9 juli 2013 verzamelden meer dan honderd actieteamleden, aangevuld met vertegenwoordigers van brancheorganisaties uit de bouw, zich in het Bouwhuis in Zoetermeer voor een update van de Actieagenda Bouw. Voorzitter van de bijeenkomst was kernteamlid Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep.

Gemeenten verspillen miljoenen met vastgoed

24 juni 2013

De ruim 400 Nederlandse gemeenten verspillen jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro doordat ze inefficiënt omgaan met hun vastgoed. Veel gemeenten kunnen nog een flinke verbeterslag maken als het gaat om het professionaliseren van de vastgoedsturing. Dit blijkt uit een rapport van de TU Delft. Nieuwsuur besteedde hier op 17 juni 2013 aandacht aan. In de uitzending komt onder meer Hans de Jonge aan het woord, hoogleraar aan de TU Delft en directievoorzitter van Brink Groep.

PPS: Prijs Product Samenwerking

05 juli 2013

De bouw- en vastgoedsector staat voor grote vernieuwingsopgaven. Opgaven waarbij een frisse blik goed van pas komt en bestaande denkpatronen worden doorbroken. Op zoek naar deze frisse blik, schreven Brink Groep en FRESH een innovatieprijsvraag uit. Studenten werden uitgedaagd hun invulling te geven aan de vraag: Hoe ziet in deze tijden van financiële crisis en leegstand de ideale - nog niet bestaande - samenwerkingsvorm tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers eruit om tot écht innovatieve, duurzame en gebruikersvriendelijke oplossingen te komen?

Kennisdeling is een must

20 juni 2013

Brink Groep is ervan overtuigd dat het delen van visies, kennis en praktijkervaringen een must is om als sector vooruitgang te blijven boeken. Door kennisdeling ontwikkelen we sneller nieuwe concepten, slimmere technieken en efficiëntere werkwijzen. Via opleidingen, blogs, social media en publicaties in vakbladen delen wij onze kennis en ervaringen dan ook graag. Zie hier een selectie van onze meest recente publicaties in vakbladen en de link naar het volledige overzicht.

Zonder gegevens geen sturing

19 juni 2013

Het gemeentelijk vastgoed is een wirwar van administraties. Het verrast niet dat de gemeente Amsterdam na inventarisatie 1.000 gebouwen meer heeft dan gedacht. Dat vastgoed is in de loop van de jaren in verschillende beleidssectoren ontwikkeld en verzameld. Een toevallige samenstelling die niet altijd past bij de maatschappelijke doelen van vandaag. Maar ook een vastgoedportefeuille waarvan gegevens in verschillende systemen zijn verwerkt en waar andere definities zijn gehanteerd. Dat maakt het bijna onmogelijk om snel te reageren op de vragen van vandaag. Laat staan dat het lukt om oude beleidssilo’s te slechten.

Innovatieprijs FRESH & Brink Groep

01 maart 2013

De bouw- en vastgoedsector staat voor grote vernieuwingsopgaven. Opgaven waarbij een frisse blik goed van pas komt en bestaande denkpatronen doorbroken worden. Ook de manier waarop partijen decennia lang met (of tegenover) elkaar hebben samengewerkt en waarop risico’s, financiering, verantwoordelijkheden, rollen en taken zijn verdeeld, is niet meer vanzelfsprekend. Welk alternatief voor de huidige ‘innovatieve’ contractvormen (PPS, DBFMO, DB, alliantie, prestatiecontract) zou in de huidige markt écht de verandering kunnen maken?

Vastgoed Academie; succesformule krijgt vervolg

23 oktober 2012

Brink Groep en het Nederlands Vastgoed Instituut (NVI) ontwikkelen sinds 2008 onder het label 'Vastgoed Academie' vijfdaagse praktijkcursussen voor vastgoedprofessionals met als doel de professionaliteit in de vastgoedsector te vergroten. En met succes. Vastgoed Academie is inmiddels een begrip in de markt. Deze succesformule krijgt dan ook vervolg. Op 22 oktober 2012 hebben Brink Groep en NVI de samenwerkingsovereenkomst verlengd om de Vastgoed Academie komende jaren te continueren.

Ruimte voor investeringen

31 oktober 2012

Op infrastructuur wordt bezuinigd, maar niet in de mate waarin de Kunduz-coalitie tot 2028 invulling zocht. Het huidige regeerakkoord laat van 5 miljard euro die voorzien was, nog 400 miljoen euro aan bezuiniging over tot 2017.

Aanpak van leegstand kantoren

27 juni 2012

Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg. Oorzaken van de toenemende leegstand zijn de terugloop van benodigde kantoorplekken door de recessie, het steeds populairder worden van 'het nieuwe werken' en de lange ontwikkeltijd. De overheid, beleggers en bouwers slaan de handen ineen om iets te doen aan deze leegstand. Ze ondertekenen vandaag een convenant die ertoe moet leiden dat de leegstand terugloopt. Kern van de overeenkomst is een fonds voor subsidiëring van sloop en het zoeken naar andere bestemmingen voor de leegstaande gebouwen.

Deelname aan Praktijknetwerk Duurzame Monumentenzorg

13 april 2012

Net als Brink Groep gelooft Praktijknetwerk Duurzame Monumentenzorg (DuMo) in de kracht van samenwerking en kennisdeling. Wij nemen dan ook graag aan dit kennisnetwerk deel.

Brink Groep partner van PPS Netwerk Nederland

13 april 2013

Brink Groep is sinds maart partner van PPS Netwerk Nederland. PPS Netwerk Nederland is een platform van bedrijven en instellingen dat publieke partijen met concrete raad en daad bij wil staan bij de afweging van investeringsbeslissingen. Hierbij gaat het specifiek om de vraag of projecten traditioneel gefinancierd en uitgevoerd moeten worden of via een PPS (Publiek Private Samenwerking).

Aan de slag voor parlementair onderzoek Huizenprijzen

19 juni 2013

Het parlementair onderzoek Huizenprijzen naar prijsvorming en kostenontwikkeling op de huizenmarkt is gestart met het extern uitbesteed onderzoek. Het onderzoek heeft als doel een integraal beeld te verkrijgen van factoren en actoren die prijzen en kosten van woningen beïnvloeden. Na een Europese aanbesteding is deze opdracht gegund aan het consortium Brink Groep/Rigo. Het onderzoek dat de eerste fase van het parlementair onderzoek vormt, wordt in het najaar van 2012 afgerond.

Parlementair onderzoek Huizenprijzen

17 mei 2013

De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (TCH) van de Tweede Kamer gaf vorig jaar juni onderzoekconsortium RIGO/Brink Groep opdracht een integraal beeld te schetsen van factoren en actoren die de prijzen van woningen beïnvloeden. De sterke stijging van de huizenprijzen tussen 1990 – 2008 van +250%, gevolgd door een aanzienlijke daling van ruim -20% in recente jaren, vormde de aanleiding voor dit onderzoek.