Newsroom

Deelname aan Praktijknetwerk Duurzame Monumentenzorg

13 april 2012

Net als Brink Groep gelooft Praktijknetwerk Duurzame Monumentenzorg (DuMo) in de kracht van samenwerking en kennisdeling. Wij nemen dan ook graag aan dit kennisnetwerk deel.

Brink Groep partner van PPS Netwerk Nederland

13 april 2013

Brink Groep is sinds maart partner van PPS Netwerk Nederland. PPS Netwerk Nederland is een platform van bedrijven en instellingen dat publieke partijen met concrete raad en daad bij wil staan bij de afweging van investeringsbeslissingen. Hierbij gaat het specifiek om de vraag of projecten traditioneel gefinancierd en uitgevoerd moeten worden of via een PPS (Publiek Private Samenwerking).

Aan de slag voor parlementair onderzoek Huizenprijzen

19 juni 2013

Het parlementair onderzoek Huizenprijzen naar prijsvorming en kostenontwikkeling op de huizenmarkt is gestart met het extern uitbesteed onderzoek. Het onderzoek heeft als doel een integraal beeld te verkrijgen van factoren en actoren die prijzen en kosten van woningen beïnvloeden. Na een Europese aanbesteding is deze opdracht gegund aan het consortium Brink Groep/Rigo. Het onderzoek dat de eerste fase van het parlementair onderzoek vormt, wordt in het najaar van 2012 afgerond.

Parlementair onderzoek Huizenprijzen

17 mei 2013

De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (TCH) van de Tweede Kamer gaf vorig jaar juni onderzoekconsortium RIGO/Brink Groep opdracht een integraal beeld te schetsen van factoren en actoren die de prijzen van woningen beïnvloeden. De sterke stijging van de huizenprijzen tussen 1990 – 2008 van +250%, gevolgd door een aanzienlijke daling van ruim -20% in recente jaren, vormde de aanleiding voor dit onderzoek.