Ons verhaal

Grip op kwaliteit, proces en eindresultaat

Ingenieursbureau Brink werd in 1972 opgericht door Deddo Brink die als architect zag dat de bouw effectiever en efficiënter kon. Door integratie en standaardisatie – vaak door middel van automatisering – kregen de betrokken partijen meer grip op het proces en de kwaliteit van het gebouw dat zij ontwikkelden. In 1985 werd de naam omgezet naar Brink Groep. In 1997 droeg Deddo de onderneming over aan de huidige directie.

Meer dan 40 jaar na de oprichting, staat Brink Groep nog steeds voor grip op kwaliteit, proces en eindresultaat in bouw, huisvesting en vastgoed. Maar in een overvol Nederland is meer nodig. Zeker in een tijd waarin organisaties consolideren, financieringsmogelijkheden uitgeput raken, er andere manieren van werken ontstaan en de vraag naar nieuw vastgoed een dieptepunt heeft bereikt, terwijl de eisen die worden gesteld aan de gebouwde omgeving blijven toenemen.

Brink Groep is uitgegroeid tot een groep gespecialiseerde bedrijven in management, advies en automatisering, die zowel zelfstandig als gezamenlijk klanten ondersteunen bij bouw, huisvesting en vastgoed. Samen zijn we met ongeveer 225 professionals. Ieder van ons wordt gedreven door de passie voor ons vak en de overtuiging dat het elke dag beter kan; dat de vraagstukken waarmee de sector nu wordt geconfronteerd opgelost kunnen en moeten worden. We bieden diensten en producten die daar concreet aan bijdragen. Voor elke organisatie in de keten, van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker en van bouw- en infrabedrijf tot overheid. We werken vaak voor grote opdrachtgevers, maar bedienen ook kleinere partijen in de sector. Onze jaaromzet bedraagt ca. 28 miljoen.

Vanaf 1 oktober 2016 is Brink Groep ook gevestigd in Rotterdam Central District (RCD). RCD is het gebied waar internationale en lokale bedrijven, gevestigde namen en start ups, pakken en spijkerbroeken elkaar ontmoeten in een innovatief klimaat. De “opgerolde mouwen mentaliteit” van Rotterdam past goed bij onze cultuur. Door te kiezen voor huisvesting op een mobiliteitsknooppunt in de Randstad kunnen we onze bedrijfsdoelstelling op het terrein van duurzaamheid bereiken. Naast Rotterdam heeft Brink Groep locaties in Eindhoven en Groningen.

Brink Groep wordt gekenmerkt door creatieve denkers en denkende doeners. Ons motto is: de goede dingen goed doen. We zijn altijd op zoek naar de werkelijke behoefte van onze klanten (de goede dingen) en de meest pragmatische oplossing van vraagstukken (goed doen). We zijn overtuigd van de waarde van samenwerking en integratie en brengen partijen, kennis en kunde samen voor een duidelijk resultaat. We staan voor oplossingen die logisch en toegankelijk zijn en vooral oplossingen die bewezen werken. Die vraagstukken beheersbaar maken. We vernieuwen en ontwikkelen, maar nooit zonder een degelijk fundament van bewijs.

In de ontwikkeling en groei van Brink Groep kiezen we voor een duurzame strategie. Bestuurders en medewerkers zijn lang aan de organisatie verbonden en borgen de vaste koers van Brink Groep. Daardoor zijn we uitgegroeid tot een (financieel) solide organisatie die voor onze klanten, medewerkers en bedrijven een stevig fundament biedt.