Het Rijksmuseum

Opdrachtgever: Ministerie van BZK, Rijksgebouwendienst

Het is een mooie gedachte dat Brink Groep haar steentje heeft bijgedragen aan de belangrijkste toeristisch trekpleister van Nederland: het het Rijksmuseum. Het monumentale gebouw uit 1885 was na meer dan 100 jaar toe aan een opknapbeurt. Na een traject van ontwerp, vergunningen, sloop en aanbesteding heeft de renovatie van het Rijksmuseum 4 jaar in beslag genomen. Het eerste half jaar na de opening in april 2013 trok hét museum meer dan 2.220.000 bezoekers. Niet eerder bezochten zoveel mensen in zo’n korte tijd het museum. De kaartverkoop liep in 2016 iets terug, maar de Nachtwacht werd ook afgelopen jaar nog door 2.200.000 binnenlandse en buitenlandse toeristen bekeken.

Spectaculaire herhuisvesting van de Nachtwacht

Vanaf de start heeft Brink Groep de directievoering, de beoordeling van meer- en minderwerken en de budgetbewaking van dit renovatieproject gedaan. De werkzaamheden waren aanbesteed in acht percelen in nevenaanneming met een coördinerend aannemer. Op het hoogtepunt van deze complexe transformatie waren ruim 500 bouwvakkers in en rond het Rijksmuseum aan het werk. Om een project van een dergelijke omvang met zo veel contractpartners en meer dan 30.000 documenten en tekeningen goed beheersbaar te maken, is een duidelijke organisatiestructuur opgezet en is IBIS4Projects ingezet als webapplicatie voor gegevensuitwisseling, procedurebewaking en communicatie. De inzet van IBIS4Projects was noodzakelijk en resulteerde erin dat alle processen beheerst en transparant verliepen en dat alle informatie actueel en overal voorhanden was.

Publicatie

Tot in de puntjes bespreken

Dat bij een complex en omvangrijk project als de verbouwing en restauratie van het Rijksmuseum een nauwgezette begeleiding nodig is, behoeft geen verdere uitleg. Directievoering en bewaking van de diverse processen is sinds 2008 in handen van de Brink Groep.

Lees de volledige publicatie ›

Neem voor meer informatie over Het Rijksmuseum contact op met:

Bas Stierhout 06 22 60 90 92 b.stierhout@brink.nl

Bron: Rijksmuseum

Bekijk de uitzending van Een Vandaag van 10:20 tot 18:08 voor een leuke bijdrage over het Rijksmuseum.

Vuurwerk Rijksmuseum