International Criminal Court

Opdrachtgever: International Criminal Court

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) is in 2002 opgericht en kreeg in december 2015 nieuwe permanente huisvesting op het terrein van de Alexanderkazerne in Den Haag. Het ontwerpen, bouwen, inrichten en verhuizen van het ICC, een gebouw van 56.000 m2, was een veelomvattend en ambitieus project. Brink Groep ondersteunt het ICC al vanaf 2009 bij zowel strategische, tactische als operationele vraagstukken. En dat doen we nog steeds.

Integrale adviezen

In nauwe samenwerking met de projectdirecteur van het ICC gaven we de dagelijkse invulling aan het project- en kostenmanagement voor het gehele project. De aansturing van architecten, adviseurs en de aannemer vroeg om een proactieve en inspirerende rol waarbij continue naar alle kansen, risico’s en ‘total costs of ownership’ (tco) gekeken werd. De bouw van het nieuwe onderkomen zou in het derde kwartaal van 2015 voltooid zijn. En dat lukte, in december van datzelfde jaar konden ruim 1200 medewerkers starten op hun nieuwe werkplek. Brink Groep coördineerde daarbij ook alles rondom de transitie en de verhuizing naar de nieuwe locatie.

Nieuw in Nederland; werken met een NEC3-contract

Voor dit project is gekozen voor een internationale contractvorm: een NEC3 Engineering & Construct target contract. Deze contractvorm was nog niet eerder in een Nederlands bouwproject toegepast. NEC3 (New Engineering Contract) is een veel breder afsprakenstelsel dan wat we in Nederland gewend zijn met de UAVgc. Het is meer gericht op samenwerking in de hele bouwketen. Het target contract stimuleert ook de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer om samen de risico’s te beheersen en naar optimalisaties in het bouwproject te zoeken.

Niet alleen de gekozen contractvorm is innovatief, ook op gebied van duurzaamheid werden bijzondere stappen gezet dankzij de strategische adviezen van Brink Groep. En er werd op een vooruitstrevende manier gewerkt met een Bouw Informatie Model (BIM), niet alleen tijdens de bouw maar ook nu nog tijdens de beheerfase.

Publicaties

ICC Permanent Premises is uniek in zijn soort

Het Internationaal Strafhof betrekt eind 2015 jaar definitieve onderkomen in Den Haag.

Lees de volledige publicatie ›

Veel Britse collega’s waren jaloers op ons

Fondse en Van Eijk laten vol trots de recent gewonnen prijs voor beste grootste NEC-3 project van 2015 zien, die Fondse onlangs in Londen in ontvangst mocht nemen. We hadden heel wat jaloerse Britse collega’s

Lees het volledige interview ›

Het juiste gevoel en de sfeer

“Het juiste gevoel en de juiste sfeer moeten vanaf het eerste moment worden neergezet. Je moet stilstaan bij de belangen in het project, de verschillende verhalen, activiteiten, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Weten wat je kan en mag verwachten ontstaat niet vanzelf.“

Lees het volledige interview ›

Transparante sculptuur in het duinlandschap

Het Internationaal Strafhof betrekt in Den Haag een definitief onderkomen. In de duinrand bij de Oude Waalsdorperweg wordt een transparant vormgegeven complex opgetrokken, dat gebruikers en bezoekers maximale functionaliteit en veiligheid biedt en tegelijkertijd opgaat in de omgeving.

Lees het volledige interview in Stedenbouw ›

Slimmere standaard bij Internationaal Strafhof

Tot nog toe zijn zo’n 150 early warnings ingebracht en opgelost. “Een verademing vergeleken met de UAVgc, dat toch door juristen is geformuleerd en niet altijd even duidelijk is, terwijl NEC3 juist vanuit de praktijk en door techneuten is opgesteld”, legt Paul Fondse uit.

Lees het volledige interview ›

Strafhof zet nieuwe standaarden in

Bij de bouw van het Internationale Strafhof in Den Haag is veel ruimte voor innovatie volgens NEC3, BIM en ‘lean’. Tijdens de bouw wordt optimaal samengewerkt aan het bijzondere ‘explosieproof’ gebouw in de Scheveningse duinen.

Lees de volledige publicatie ›

Nieuwe spelregels verbeteren imago

De afspraken in de UAV-GC kunnen worden vervangen door het veel slimmere en uitgebreidere NEC3. Deze neutrale spelregels spelen veel beter in op samenwerking, gezamenlijke risicobeheersing en kent standaard een stroppenpot.

Lees de volledige publicatie ›

Neem voor meer informatie over ICC contact op met:

Paul Fondse 06 22 49 24 18 p.fondse@brink.nl

Peter Timmermans 06 51 25 62 92 p.timmermans@brink.nl

Brink Management / Advies (onderdeel van Brink Groep) werkt in opdracht van het internationaal strafhof volgens de Britse standaard NEC3. Dat dit succesvol is verlopen, blijkt wel uit de recent gewonnen prijs voor het beste ‘grootste NEC3-project van 2015’. In dit interview vertelt Paul Fondse een Britse journalist waarom het logisch is om met deze internationale standaard te werken.

Bron: IntlCriminalCourt

Bron: IntlCriminalCourt

Het International Criminal Court (ICC)

Bij het ICC komen internationale (oorlogs)misdadigers voor de rechter. De Rijksgebouwendienst is vanaf 2001 nauw betrokken bij de huisvesting van het ICC in Nederland. Eerst bij het gereed maken van de tijdelijke huisvesting, later bij de advisering over de besluitvorming voor de permanente huisvesting. Hiervoor organiseerde de Rgd in 2009 een wereldwijde architectenselectie onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester. Het ontwerp van de architecten Schmidt Hammer Lassen uit Denemarken voldeed het beste aan alle criteria zoals ontwerp, duurzaamheid, functionaliteit en kosten. Het ICC stelt hoge eisen als het gaat om zorgvuldigheid, betrokkenheid en beschikbaarheid van haar adviseurs. Na de begeleiding van de onderhandelingen met de prijswinnende architecten uit de hierboven omschreven competitie krijgt Brink Groep de opdracht voor het volledige project- en kostenmanagement van het ontwerp tot en met de realisatie en nazorg. Dit vraagt om een perfecte beheersing van alle facetten van project- en kostenmanagement.