Cosun Food Technology Centre

Opdrachtgever: Royal Cosun

Het nieuwe Cosun Food Technology Centre (CFTC) opent in het tweede kwartaal 2017 de deuren in Dinteloord. Het bestaande R&D-centrum in Roosendaal bood onvoldoende mogelijkheden voor de ambitie van Cosun. Vandaar dat eind 2014 werd besloten tot nieuwbouw in Dinteloord. Het nieuwe CFTC biedt werkplekken voor ongeveer 100 medewerkers, collega’s van andere bedrijfsonderdelen en externen. Het wordt een inspirerende plek met chemische, biologische en fysische laboratoria, keukens en bakkerijen, een grote pilothal en een sensorisch afdeling met proefcabines. Ook een restaurant en activiteit gerelateerde kantoorruimtes worden in het centrum gehuisvest.

“Brink Groep heeft voor Royal Cosun heel veel kwaliteit kunnen genereren met een beperkt budget. Dat was mogelijk omdat Cosun vertrouwen had in Brink Groep en in de door Brink Groep voorgestelde methode”

Een geïntegreerd contract: DBM

Dit complexe gebouw is met een geïntegreerd contract in de markt gezet: Design Build Maintenance. Hoewel de overheid in Nederland al veel vaker gebruik maakt van deze manier van contracteren, gebeurt dit maar weinig bij private partijen. En al helemaal niet bij gebouwen met veel verschillende ruimtes, complexe installaties ofwel lastig te specificeren gebouwen. Bovendien had de opdrachtgever haast met de bouw van het innovatiecentrum.

Waar de concurrentie vooral inzette op snel beginnen én snel doorlopen, was de aanpak van Brink Groep volledig anders. Ons advies was om voldoende tijd te nemen om goed te specificeren wat Royal Cosun nodig heeft. En daarna een geïntegreerd contract in de markt zetten. Ofwel helderheid aan de voorkant, dan kun je daarna tempo maken. De opdrachtgever durfde dit aan en gaf Brink Groep de opdracht aan de slag te gaan. Naast onderzoek naar behoeften van elke afdeling werd ook gekeken hoe het gebouw bij veranderingen in de toekomst geschikt blijft. In plaats van een strak maatpak voor elke afdeling is ervoor gekozen om iets meer ruimte te bieden dan men nu nodig heeft. Dit levert voor een aantal afdelingen een generiek concept op. Enerzijds beter en voordeliger om in de markt te zetten, anderzijds worden afdelingen daardoor flexibeler en in de toekomst aanpasbaar als daar behoefte aan is.

Doordat Brink Groep aan de voorkant veel tijd heeft genomen om iedereen te horen, zijn de gebruikerswijzigingen in het bouwtraject minimaal. Zo kan de ontwerp- en bouwfase veel sneller dan gebruikelijk worden afgerond.

“Samenwerking tussen de verschillende bedrijven van de groep levert de opdrachtgever meerwaarde op; de expertise van innvire op het gebied van werkplekconcepten, de ervaren opzichters van Kontek en Brink Management / Advies adviseert overall en is bij het gehele bouwproces betrokken.”

Neem voor meer informatie over Royal Cosun contact op met:

Jasper Ponte 06 51 19 21 04 j.ponte@brink.nl