NS Next

Opdrachtgever: Nederlandse Spoorwegen

Het programma NS Next, voor het hoofdkantoor van de NS in Utrecht, behelst een nieuwe, integrale werkstijl voor NS, gericht op effectief en efficiënt (samen)werken. Het programma helpt NS om haar strategische doelen te realiseren en de kernwaarden (gastvrij, proactief, vakkundig en verbindend) tot leven te brengen. Om dit te bereiken is het nodig de werkomgeving aan te passen. De huisvesting is een krachtig instrument om gewenst gedrag te stimuleren.

“Werknemers moesten in het pand kunnen blijven werken tijdens de allesomvattende verbouwing. Dat brengt extra uitdagingen met zich mee.”

Werkplekonderzoek

Brink Groep heeft het Programma van Gebruik (PvG) voor NS opgesteld. Hierin wordt de nieuwe huisvesting beschreven, waarbij activiteitgericht werken het uitgangspunt vormde. Met Work Place Analytics (WPA) is uitgebreid onderzoek gedaan onder de medewerkers. Dit door innvire ontwikkelde instrument maakt een analyse mogelijk van de activiteiten van medewerkers die men primair verricht en de mate van samenwerking en complexiteit die daarbij hoort. Het vertaalt deze informatie naar een behoefte aan werkplektypen. Het resultaat van het PvG omvat een werkstijlconcept, een inrichtingsconcept dat deze werkstijl ondersteunt en de facilitaire concepten, nodig om NS Next succesvol te laten zijn.

“Brink Groep heeft betrokken gebruikers begeleid door inzicht te geven in hun werkwijze. Samen met hen is een vertaling gemaakt naar de nieuwe werkomgeving. Hierdoor is er draagvlak voor de verandering ontstaan. Ook heldere communicatie en ondersteuning bij het opruimen en digitaliseren, maakte de implementatie succesvol.”

Het uiteindelijk gekozen scenario is de input geweest voor de Definitie van Ruimtebehoefte (DvR). Het DvR beschrijft aantallen van typen werkplekken, de activiteiten die per plek gefaciliteerd worden, de middelen per plek en het aantal benodigde vierkante meters per plek (en totalen) voor 2600 personen. Onderdeel van de implementatie vormde de afstemming van PvG en DvR door Brink Groep met de stake- en shareholders. In het bestaande kantoor is naar volle tevredenheid van NS een fysieke transformatie naar de nieuwe werkstijl tot stand gebracht.

Neem voor meer informatie over NS Next contact op met:

Richard de Lange 06 51 14 68 75 r.de.lange@brink.nl