Nieuwbouw Nationaal Militair Museum

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie

Nederland telt ruim 1000 musea, kastelen, oudheidskamers, dierentuinen en hortussen. Tussen 2011 en 2015 steeg het aantal bezoeken in totaal met 47%. In 2015 bezochten in totaal bijna 29,2 miljoen mensen een museum, ruim 3.3 miljoen meer dan het jaar ervoor. Deze groei kwam voor een groot deel door de aantrekkingskracht van het Nationaal Militair Museum. Dit nieuwe museum op de voormalige vliegbasis in Soesterberg werd in december 2014 geopend door onze eigen Koning. Brink Groep is apetrots dat zij mee heeft gewerkt aan de totstandkoming van het Nationaal Militair Museum.

De Rijksgebouwendienst schreef destijds in opdracht van het Ministerie van Defensie een DBFMO-contract uit. In het uitgebreide contract moesten niet alleen het ontwerp, de bouw, de museale inrichting en de financiering van het nieuwe gebouw worden gerealiseerd, maar ook de exploitatie van het museum voor een periode van 25 jaar. Het consortium Heijmans PPP werd hiervoor geselecteerd. Heijmans vroeg Brink Groep om ondersteuning bij de begeleiding van het consortium. Het toepassen van Systems Engineering, risicomanagement en het documentenbeheer binnen dit project behoorden tot de hoofdtaken van Brink Groep.

Transparant, traceerbaar en aantoonbaar

‘Structuren aanbrengen zodat alle projectmedewerkers doelgericht aan de slag kunnen’, dat is waar Brink Groep meerwaarde biedt in dergelijke complexe projecten. Met het toepassen van nieuwe bouworganisatievormen als DBFMO wordt het procesmatig aansturen van een project steeds belangrijker. Systems Engineering is de methode om ervoor te zorgen dat een project transparant, traceerbaar en aantoonbaar wordt ingericht. Systems Engineering zorgt ervoor dat grote informatiestromen expliciet en binnen een vooraf gedefinieerde structuur worden vastgelegd. Op deze wijze wordt er efficiënt gewerkt en worden faalkosten beperkt.

Door bovendien direct en proactief in te spelen op specifieke risico's die kunnen optreden, erop te anticiperen en het beheersbaar te maken, worden faalkosten en oponthoud maximaal gereduceerd.

Neem voor meer informatie over Nationaal Militair Museum Soesterberg contact op met:

Teun Kerstens 06 46 33 82 78 t.kerstens@brinkgroep.nl